fbتبدیل یورو به کرون نروژ | 1 یورو به کرون نروژ | قیمت یورو | نرخ یورو به کرون نروژ | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

مبدل ارز: 1 یورو به کرون نروژ

نرخ یورو به کرون نروژ

CUR
EUR
NOK
--EUR = -NOK
1EUR = ------NOK
1NOK = ------EUR

نرخ های FX زمان واقعی (زنده) - بطور مداوم مستقیماً از بازار بین بانکی به روز رسانی می شوند

جفت رمزارزهای برتر

Swipe table