fbتبدیل کرون نروژ به پزوی مکزیک | 150 کرون نروژ به پزوی مکزیک | قیمت کرون نروژ | نرخ کرون نروژ به پزوی مکزیک | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

مبدل ارز: 150 کرون نروژ به پزوی مکزیک

نرخ کرون نروژ به پزوی مکزیک

CUR
NOK
MXN
--NOK = - MXN
1 NOK = ------ MXN
1 MXN = ------ NOK

نرخ های FX زمان واقعی (زنده) - بطور مداوم مستقیماً از بازار بین بانکی به روز رسانی می شوند

جفت رمزارزهای برتر

Swipe table