fbتبدیل کرون نروژ به راند آفریقای جنوبی | 1 کرون نروژ به راند آفریقای جنوبی | قیمت کرون نروژ | نرخ کرون نروژ به راند آفریقای جنوبی | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

مبدل ارز: 1 کرون نروژ به راند آفریقای جنوبی

نرخ کرون نروژ به راند آفریقای جنوبی

CUR
NOK
ZAR
--NOK = -   ZAR
1NOK = ------ZAR
1ZAR = ------NOK

نرخ های FX زمان واقعی (زنده) - بطور مداوم مستقیماً از بازار بین بانکی به روز رسانی می شوند

جفت رمزارزهای برتر

Swipe table