fbتبدیل پزو فیلیپین به لیره ترکیه | 1 پزو فیلیپین به لیره ترکیه | قیمت پزو فیلیپین | نرخ پزو فیلیپین به لیره ترکیه | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

مبدل ارز: 1 پزو فیلیپین به لیره ترکیه

نرخ پزو فیلیپین به لیره ترکیه

CUR
PHP
TRY
--PHP = -TRY
1PHP = ------TRY
1TRY = ------PHP

نرخ های FX زمان واقعی (زنده) - بطور مداوم مستقیماً از بازار بین بانکی به روز رسانی می شوند

جفت رمزارزهای برتر

Swipe table