fbفرصت های بازار | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

فرصت های بازار

USDIDX: سفارشات پایۀ کالاهای بادوام در ایالات متحده برای ماه اوت یک رویداد کلیدی برای بازارهای فارکس در هفتۀ 26 تا 30...

USDIDX: تصمیم نرخ بهرۀ فدرال ریزرو ایالات متحده رویداد مهم هفتۀ 19 تا 23 سپتامبر است. جروم پاول، رئیس فدرال ریزرو ایالات...

AUDUSD: تصمیم بانک مرکزی استرالیا در قبال نرخ بهره در سپتامبر یک رویداد مهم برای بازارهای فارکس است که در ششم سپتامبر...

USDCNH: انتشار شاخص مدیران خرید بخش تولید چین برای ماه اوت یک رویداد مهم برای بازارهای فارکس است که در 31 ماه اوت منتشر...

USDIDX: گزارش سفارشات پایۀ کالاهای بادوام در ایالات متحده برای ماه ژوئیه یک رویداد کلیدی برای بازارهای فارکس است که...

USDJPY: گزارش مربوط به تولید ناخالص داخلی ژاپن برای سه ماهۀ سوم سال 2022 یک رویداد مهم برای بازارهای فارکس است که در 15...

USDIDX: گزارش مربوط به شاخص بهای مصرف کننده (CPI) در ایالات متحده یک رویداد اقتصادی کلیدی در هفتۀ 8 تا 12 ماه اوت محسوب...

EURUSD: گزارش ضریب اطمینان کسب و کار در آلمان متعلق به Ifo یک رویداد اقتصادی مهم در هفتۀ 25 تا 29 ژوئیه محسوب می شود. این...

EURUSD: تصمیم نرخ بهرۀ بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا رویداد اقتصادی کلیدی هفتۀ 18 تا 22 ژوئیه است. بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا...

USDIDX: گزارش مربوط به شاخص بهای مصرف کننده (CPI) در ایالات متحده یک رویداد اقتصادی کلیدی در هفتۀ 11 تا 15 ژوئیه است. سرمایه...