fbبرنامۀ یک دوست را ارجاع دهید | دوست/50% کسب کنید | IFCM ایران

برنامۀ یک دوست را ارجاع دهید

دوست تان را دعوت کنید و
هر دوی تان بونوس دریافت کنید
  • $50 برای شما
  • $75 برای دوست شما
همین حالا کسب درآمد کنید
refer friend

این برای شما (ارجاع دهنده) است

20USD

اگر دوست تان طی 90 روز از تاریخ ثبت نام 2 لات معامله انجام دهد

30USD

اگر دوست تان طی 90 روز از تاریخ ثبت نام 3 لات معامله انجام دهد

50USD

اگر دوست تان طی 90 روز از تاریخ ثبت نام 5 لات معامله انجام دهد

این برای دوست تان (ارجاع شده) است

30USD

برای مجموع شارژ حساب 200 USD و حداقل 2 لات* معامله طی 90 روز

45USD

برای مجموع شارژ حساب 300 USD و حداقل 2 لات* معامله طی 90 روز

75USD

برای مجموع شارژ حساب 500 USD و حداقل 2 لات* معامله طی 90 روز

این برنامه چگونه کار می کند

how it work

در کابینۀ شخصی تان (باید لاگین کنید)، صفحۀ یک دوست را ارجاع دهید را باز کنید

how it work

لینک اختصاصی تان را کپی کنید یا به اشتراک بگذارید و دوست تان را از طریق ایمیل یا صفحات اجتماعی دعوت کنید

how it work

برای هر دوست تان که حساب معاملاتی افتتاح کند و حداقل 2 لات* معامله انجام دهد، بونوس دریافت می کنید

how it work

روند پیشرفت دوستان دعوت شده تان را دنبال کنید و درآمدتان را برداشت بزنید

* لات مشروط: یک واحد سنجش مشروط برای حجم کامل معامله که توسط برگزارکننده در شرایط و ضوابط توضیح داده شده است