fbبرداشت وجه | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

برداشت وجه

به درخواست های برداشت وجه از حساب در خلال ساعات کاری بخش مالی رسیدگی خواهد شد.

Bank Transfer

حوالۀ بانکی

زمان پردازش: از 2 تا 3 روز کاری

کارمزد: کارمزد بانک از 25$ / 25€ / 2500¥

Perfect Money

سیستم پرداخت Perfect Money

زمان انتقال: تا 1 ساعت کاری

کارمزد: %0.5

حداقل وجه برای برداشت: $1 / €1

حداکثر وجه براداشت: $5000 / €5000

Bank card

حواله به کارت بانکی

زمان پردازش: معمولاً از 1 تا 5 روز کاری

کارمزد: %2 + $7,5 / %2 + €6 / ¥1500

حداقل برداشت: $10 / €10 / ¥5000

حداکثر برداشت: $1000 / €1000 / ¥100000 در هر روز

TopChange

TopChange

زمان پردازش: از چند دقیقه

کارمزد: %4

WebMoney Transfer

سیستم پرداخت WebMoney

زمان پردازش: از چند دقیقه

کارمزد: %0.8 (حداکثر 50$)

حداقل برداشت: $1

Internal Transfer

رمزارزها

زمان پردازش: کمتر از 1 روز کاری

کارمزد:کارمزدهای CoinPayments

حداقل برداشت: $50 / €50 / ¥5000 / 1000 uBTC

Internal Transfer

انتقال بین حساب های معاملاتی خود

زمان پردازش: از چند دقیقه

کارمزد: ندارد

حداقل مبلغ انتقال $1

سایر

سایر سیستم های پرداخت

زمان پردازش: از چند دقیقه

کارمزد: به سیستم پرداخت بستگی دارد

*درصورت عدم فعالیت یا تشخیص هرگونه سوء استفاده از سیاست بازپرداخت کارمزدهای سیستم پرداخت برای تکمیل مجدد حساب معاملاتی، IFC Markets این حق را برای خود محفوظ می دارد که کارمزدهای مربوط به سیستم های پرداخت را بطور کامل از موجودی حساب مشتری بردارد (کسر کند).

**اگر یک درخواست برداشت وجه ارسال کنید، IFC Markets این حق را برای خود محفوظ می دارد که مبلغ مربوط به غرامت های موجودی حساب منفی برای همۀ حساب های تان را از شما اخذ کند، همچنین وجوه پاداش (بونوس) ارائه شده در چهارچوب برنامه های تشویقی را نیز لغو نماید.