fbاخبار شرکت | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

اخبار شرکت

به دلیل انتقال به ساعت تابستانی در استرالیا، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر از تاریخ 03.10.2022 تغییر می کند (CET):

به دلیل رویدادهای شرکتی (تجزیۀ سهام) در Nippon Yusen Kabushiki Kaisha و .Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd، معاملۀ CFD در سهام T-9101 # و T-9107 # از تاریخ 09/26/2022 متوقف خواهد شد. همۀ موقعیت های معاملاتی باز در T-9101 # و
T-9107 # در قیمت بسته شدن بازار در 09/23/2022 بسته خواهند شد. معامله در آینده مجاز خواهد شد.

به دلیل تعطیلی روز کاری در استرالیا (روز ملی درگذشت ملکه) در 22 سپتامبر 2022، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل تعطیلی روز کاری در بریتانیا (مراسم درگذشت ملکه الیزابت دوم) در تاریخ 19 سپتامبر 2022، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل تعطیلی در ژاپن در 19 سپتامبر (روز بزرگداشت سالمندان) و 23 سپتامبر (روز اعتدال پاییزی) 2022، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است:

به دلیل جشنوارۀ میانۀ پاییز در چین در 12 سپتامبر 2022، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل رویدادهای شرکتی در 3M Company، معاملۀ CFD در سهام S-MMM# از 09/01/2022 متوقف خواهد شد. همۀ موقعیت های معاملاتی باز در S-MMM# در زمان بسته شدن بازار در 08/31/2022 بسته خواهند شد. معامله در آینده مجاز خواهد شد.

به دلیل تعطیلی (روز کار) در ایالات متحده و کانادا در 05 سپتامبر 2022، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل تعطیلی رسمی در بریتانیا (تعطیلی بانکی تابستان) در 29 اوت 2022، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل رویدادهای شرکتی (ادغام سهام) در Royal Bank of Scotland Group PLC، معاملۀ CFD در سهام L-RBS# از تاریخ 08/29/2022 متوقف خواهد شد. همۀ موقعیت های معاملاتی باز L-RBS# در قیمت بسته شدن بازار در 08/26/2022 بسته خواهند شد. معامله در آینده مجاز خواهد شد.